Tag: cách phân biệt máy điện tim

Hướng dẫn phân biệt máy điện tim

Hướng dẫn phân biệt máy điện tim

Còn máy điện tim với chuẩn IEC cho kết nối điện cực thì bao giờ cũng gồm 10 điện cực (4 chi, 6 trước ngực) mà không quan tâm đến mấy kênh, cần.

Hướng dẫn phân biệt máy điện tim

Hướng dẫn phân biệt máy điện tim

Máy điện tim mấy kênh hay mấy cần khác nhau ở số lượng kênh, cần tối đa ghi ra đồng thời.
Ví dụ: 1 kênh, cần – in ra chỉ 1 kênh trong cùng thời gian, kênh khác phải chờ
3 kênh, cần – in ra 3 kênh cùng lúc, lần lượt 3 cặp một, hoặc đạo trình nhịp kéo dài
6 kênh, cần – in ra 6 kênh cùng lúc, lần lượt 6 cặp 1 hoặc dạng khác như 3 đạo trình + nhịp,..
tương tự với 12 kênh, cần.
Còn máy điện tim với chuẩn IEC cho kết nối điện cực thì bao giờ cũng gồm 10 điện cực (4 chi, 6 trước ngực) mà không quan tâm đến mấy kênh, cần.
Cách lắp điện cực khác với chuẩn AHA.
Vì vậy có hiểu cần và kênh là gần như nhau.
máy điện tim 3 kênh, 6 kênh vẫn hiển thị đủ 12 đạo trình trên màn hình, có điều không in ra được cùng lúc thôi.
Các máy có màn hình giúp quan sát chất lượng sóng trước in ra tránh được tốn giấy ghi.
Việc ghi giữa máy 3 kênh với 6 kênh cũng khác nhau: với máy 6 kênh có thể in ra 3 kênh+ nhịp (II) giúp bác sỹ thu được nhiều thông tin hơn trên kết quả. Tương tự với máy 12 kênh. Còn nếu có phần mềm kết nối với máy tính thì đương nhiên là hiệu quả nhất rồi, chỉ có cái là không tiện mang vác đi lại thôi.